Ochrana osobných údajov

U náš sú Vaše údaje v bezpečí. Poskytnete nám len nevyhnutné informácie pre úspešné vybavenie Vašej objednávky.

Flower shop Arcadia sa snaží zabezpečiť čo možno najvyššiu úspešnosť doručenia Vašej objednávky. Za týmto účelom je nevyhnutné zhromažďovať základné informácie o zákazníkovi. Niektoré informácie majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. V priebehu registrácie a vystavovania objednávky nám poskytnete nasledovné údaje:

O objednávateľovi

vaša e-mailová adresa (jedinečný údaj, ktorým sa budete na stránku prihlasovať)
meno a priezvisko, presná adresa objednávateľa (údaje, ktoré budú použité pri vystavovaní faktúry)
telefonický kontakt (povinný údaj, pre prípad problémov s doručením, príp. s platbou)
IČO, DIČ, IČ DPH (v prípade ak máte záujem o vystavenie faktúry na firmu/živnosť)
O príjemcovi

meno a priezvisko, presná adresa príjemcu (meno kontaktnej osoby a miesto odovzdania zásielky)
telefonický kontakt (povinný údaj, pre zvýšenie úspešnosti doručenia)
názov spoločnosti (v prípade, doručenia do firmy, na pracovisko)
KEDYKOĽVEK PO PRIHLÁSENÍ SI MÔŽETE VŠETKY INFORMÁCIE O VÁS SKONTROLOVAŤ, ZMENIŤ PRÍP. DOPLNIŤ.
Všetky údaje o našich zákazníkoch a ich objednávkach sú chránené a neposkytujú sa tretím osobám. Výnimku tvoria subjekty, ktoré sa podieľajú na vybavení Vašej objednávky. Predovšetkým sa jedná o finančné domy (Vaše meno a adresa) a prepravné spoločnosti, ktoré zásielku doručujú (adresa doručenia, tel. kontakt na príjemcu). Tieto informácie sú poskytnuté vždy jednorázovo pre úspešné vybavenie konkrétnej objednávky.

Príjemca môže o informáciu o objednávateľovi tiež požiadať. V takomto prípade dochádza k žiadosti o súhlas so zverejnením mena objednávateľa. Bez tohto súhlasu našaspoločnosť túto informáciu neposkytne.

Na stránkach našej spoločnosti nezadávate žiadne info ohľadom Vašej platobnej karty alebo bankového účtu. Všetky v súčasnosti ponúkané on-line platobné operácie sú realizované na zabezpečených stránkach finančných domoch. Spoločnosť Arcadia – Kvety s.r.o. disponuje len informáciou ohľadom úspechu príp. neúspechu danej finančnej transakcie, Vaše meno príp. číslo Vášho účtu.

Spoločnosť Arcadia – Kvety s.r.o. dočasne uchováva na svojom serveri informácie potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. odkiaľ a kedy ste na našu stránku prišli, čo Vás zaujalo a čo ste si vložili do nákupného košíka).

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej právo podľa zákona č. 18/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracovania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Pre správne fungovanie tohoto webu a jeho ďalšie zlepšovanie používame súbory cookies. Viac informácií